Page 4 - TEK METAL
P. 4

OUR QUALITY POLICY

         KALİTE POLİTİKAMIZ
         ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante
         edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesidir.
         Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim
         hedeflerine ulaşılmasıdır.
         Daima müşteri memnuniyeti ilkesi ile çalışılmasıdır.
         İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek,
         performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesidir.
         Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki
         verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye
         yükseltilmesidir.
         Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal
         yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesidir.
         OUR QUALITY POLICY
         Creating documents to meet the ISO 9001 standards, certification and
         continuous improvement.
         Total Quality philosophy, based on the objectives of the team spirit
         within the company and reaching the targets of our units.
         Working with the principle of customer satisfaction.
         Business processes will be reviewed through a process of self-assessment,
         to determine preventive approaches to improve the performance.
         In all of our process accordance with the continuous improvement
         approach to increase the efficiency level that can compete at the
         international level.
         Encourage innovative and creative approaches, technical and behavioral
         competencies, training is carried out to increase.         ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА
         Качество производства должно быть усовершенствовано и
         задокументировано в соответствии со стандартами ISO 9001.
         Философия качества для достижения цели заключается в командном
         духе компании .
         Сделать все возможное для удовлетворения потребностей
         клиентов. Для улучшения производительности с точки зрения
         профилактических подходов необходимо рассматривать не только
         сам процесс работы, но и процесс самооценки.
         Чтобы быть конкурентоспособным на рынке международного уровня
         необходимо постоянно усовершенствовать процесс производства.
         Качество производительности заключается не только в поощрении
         творческих и инновационных подходов, а также в проведении
         обучения для усовершенствования технических и поведенческих
         компетенции.
    4     www.tek-metal.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9